Protetika

Ukoliko je vaš problem otežana funkcija žvakanja izazvana nedostatkom manjeg ili većeg broja zuba, korisno je da znate da ćete kod nas pronaći savremene metode rehabilitacije usne duplje i to:

• Metalokeramičke krune i mostove
• Metalokeramičke krune i mostove na leguri od zlata
• Bezmetalnu keramiku i mostove -Procera (najsavremeniji Švedski sistem)
• Zirkonia, feldspatna Vita i leucitna Ivoclar (najsavremaniji Nemački sistemi za keramiku)
• Keramičke nadogradnje za bezmetalne krune
• Fasete, takozvane ljuspice od keramike
• Vizil parcijalne proteze sa atečmenima u kombinaciji sa keramikom

Prikaz slučaja:

• Bezmetalne keramičke krune

Bezmetalne(keramičke) krune

Monolitna cirkonija

 

Cirkonija

protetika-cirkon1

Totalna Rekonstrukcija svih zuba u gornjoj i donjoj vilici sa bezmetalnom keramikom.

Protetika 3 

                                                                                                                       

Fasete ili ljuspice bezmetalna keramika

Fasete Veniri

Fasete

• Metalokeramičke krune