CAD-cam sistem

Najsavremeniji kompjuterski sistem 3D uzimanja otisaka, modelovanja zuba i izrada.

CAD-CAM sistem je kompjuterski uređaj pomoću kojeg se izrađuju keramičke krune, plombe, veniri (ljuspice). Proces se sastoji iz uzimanja 3D otiska, analiziranja i dizajniranja zuba na 3D modelu i konačne izrade pomoću 3D printera. Ono za šta je do nedavno bilo potrebno u proseku 7-10 dana i zahtevalo nekoliko poseta pacijenta ordinaciji, danas se završava u jednom jedinom danu.

Prikaz slučaja:

cad cam sistem      CAD CAM sistem 2