Šta kada se proteza ošteti?

Ako nosite zubne proteze, moguće je da ste se susreli ili ćete se susresti sa trenutkom kada se ona ošteti. Proteze se najčešće prave od akrilata (vrste visoko kvalitetne plastike) ili kombinacije metala i akrilata. One tokom godina trpe sile žvakanja i samim tim je moguće da u toku vremena dođe do nekog oštećenja. Dobra vest je da je ova oštećenja u najvećem broju slučajeva moguće popraviti.
Pukotina u akrilatu – najčešće nastaje kao posledica pada proteze. Ovo je oštećenje zbog kojeg se pacijenti često i ne jave stomatologu iz razloga što je proteza i dalje u funkciji i pukotina ne ometa žvakanje. Međutim, ukoliko primetite da se u vašoj protezi pojavila pukotina, javite se stomatologu radi reparature. Pukotinu je moguće popraviti na lak i brz način, a to će sprečiti njeno dalje širenje i eventualno odlamanje celog dela proteze.
Lom akrilata – kao i kod pukotine, lom proteze na dva ili više delova takođe može da nastane kao posledica pada ili kao posledica dugogodišnjeg nošenja proteze koje više nije adekvatna. Nakon dužeg vremenskog perioda, stanje desni i kosti u vilicama se menja i stara proteza više ne može da stoji dobro u vašim ustima. Ovo za posledicu ima nepravilno prenošenje sila žvakanja na desni i samim tim dolazi do pucanja. Lom na sredini je najšeća posledica ovakve pojave. Ukoliko vam se proteza slomila, posetite stomatologa koji će uz pomoć otiska vaše vilice moći da reparira protezu. Naravno, postoje i ekstremne situacije kada protezu nakon godina i godina nošenja više nije moguće popraviti.
Lom metalne kukice – ovaj deo proteze služi da pričvrsti protezu za preostale zube. Nakon duže upotrebe proteze, dolazi do zamora materijala i kukica puca. U ovakvim slučajevima nije potrebno da sačuvate deo koji se slomio. Protezu odnesite kod stomatologa i metalna kukica će biti u celosti zamenjena. Ukoliko nakon nekog vemena primetite da kukica više ne stoji čvrsto na zubu, takođe je potrebno da se javite svom stomatologu kako bi se kukica zategnula i kako bi porteza ponovo čvrsto stajala u vašim usitma.
Lom zuba – plastični zubi koji se nalaze u protezi mogu da se odlome u slučaju da u toku žvakanja naletite na neki tvrdi deo hrane. U ovom slučaju bi bilo dobro da sačuvate zub koji je ispao iz proteze, zato što je njega moguće vratiti nazad u protezu na isto mesto. Ukoliko niste uspeli da sačuvate slomeljeni zub, stomatolog će ga zameniti novim.
Osim ovih oštećenja proteze koje nastaju uticajem nekog spoljašnjeg faktora, proteza vremenom može da izgubi svoju stabilnost zbog toga što se desni u ustima u toku godina menjaju. Kada novonastale promene nisu velikih razmera, moguće je uraditi tzv. podlaganje proteze. Ovo je procedura koja se koristi kako bi se dodao novi sloj akrilata na donju površinu proteze. Samim ti ponovo se postiže dobra stabilnost.