Kako se pravilno koristi tečnost za usta?

Mnogi od nas koriste tečnost za usta, ali je mnogi takođe ne koriste pravilno.

Evo nekoliko saveta kako zapravo treba da se koristi: